Versorgings Eenheid

Hoë Kwaliteit Sorg

Die eenheid vir verswakte versorging by Tuiniqua is ons trots en ons streef daarna om bekostigbare holistiese sorg van hoë gehalte met empatie te bied. Toelatings is vir mense wat tydelik of permanent hulp nodig het met daaglikse take en gespesialiseerde sorg in spesifieke omstandighede.

Dit is veral belangrik om daarop te let dat die versorgingseenheid nie ‘n sorgafdeling is nie en nie lewensgevaarlike toestande kan hanteer nie. Personeel is baie goed opgelei in die versorging van ouer mense, maar weens finansiële beperkings is die aantal personeel beperk en inwoners wat intensiewe behandeling benodig, kan nie hier geakkommodeer word nie.

Word 'n vrywilliger!

Vrywilligers speel ‘n belangrike rol in die bereiking van die doelwitte van Tuiniqua Care Centre.

Daar is ‘n wye verskeidenheid velde waarin ‘n lid van die gemeenskap betrokke kan raak, soos vriendelike besoeke, lees en stap met inwoners.

Toelatingsvereistes vir Versorgingseenhede vir Verswaktes

Toelatingsvereistes

Aansoeke om toelating moet op die voorgeskrewe aansoekvorm gedoen word, vergesel van ‘n doktersverslag.

Versogingseenheid Informasie

Toelatings is vir mense wat tydelik of permanent hulp nodig het met daaglikse take en gespesialiseerde sorg in spesifieke omstandighede.

Teken in op ons lys